Hanne Lipczak Jakobsen

Hanne Lipczak Jakobsen

Driftschef

PlanteFaciliteter og Værksteder (PFV) består af 6 teams: Forsøgsgårdene, Pometet, Landbohøjskolens Have, Væksthusene på Rolighedsvej, Væksthusene i Taastrup og Værkstederne.

PFV forsyner forskning og undervisning på PLEN og på KU med planter, maskinpark og værksteder af bedst mulig kvalitet.

PFV varetager genbankopgaver vedr. frugt og bær.

PFV plejer og udvikler SCIENCEs haver og grønne områder inden for rammerne af Campusplan Frederiksberg og Helhedsplan Taastrup.

PFV udvikler og servicerer instituttets undervisnings- og forskningsudstyr inden for mekanik, elektronik og forsknings-IT

Driftschefens opgaver

Faglig ledelse og udvikling af medarbejdere, faciliteter og arealer.

Personaleledelse, herunder ansættelser og afskedigelser, fastlæggelse af stillingsindhold, elevuddannelse, planlægning af personaleudvikling og efteruddannelse samt afholdelse af fraværssamtaler og udviklingssamtaler.

Arbejdsledelse, som sikrer at opgaver varetages og udvikles tilfredsstillende for alle parter, at der tilstræbes høj kvalitet i alle arbejdsprocesser, samt at der er et godt samarbejdsklima i enheden.

Koordinering og prioritering af den langsigtede anvendelse af mark- og værkstedsarealer, genbank, haver, væksthuse, klimakamre, værksteder, faciliteter til forsøgs- og undervisningsformål samt grønne områder og friarealer.

Varetagelse af de driftsøkonomiske forhold, herunder brugerbetaling, budget, indkøb, tilskud, sponsorater, regnskab og langsigtede investeringer.

Administrative og lovpligtige opgaver i relation til landbrugsdrift.

Profilering og synliggørelse af PFV tilbud overfor interne og eksterne brugere, herunder varetagelse af publikumsorienterede aktiviteter, hjemmesider og andet informationsmateriale.

Arbejdsmiljøledelse i PFV

ID: 6227478