Information om projekter i Pometet

Pometet er en frugttræplantage, som kan anvendes af forskere og studerende på Københavns Universitet til eksperimentelle undersøgelser. Det kan være forsøg i plantagen eller forsøg med produkter fra plantagen.

Pometet kan også anvendes til projekter, der er relateret til Pometets rolle som genbank eller til samarbejdsprojekter med eksterne aktører.

Forsøg i plantage eller laboratorier
Forud for igangsætning af forsøg i plantagen eller i pometets laboratorier, skal der laves en aftale med teamleder Lasse Lose.

For alle projekter skal der udarbejdes en projektformular, der beskriver forsøget og arbejdsdelingen samt økonomien omkring forsøget. Projektformularen udfyldes i samarbejde med Lasse Lose.

Produkter fra Pometet
Pometet kan i visse tilfælde levere frugt, most eller andre produkter til undervisning, formidling og forskning på Københavns Universitet eller til andre forsknings- og udviklingsprojekter.

Levering og betaling aftales nærmere med teamleder Lasse Lose.