Nelis

Synonymer: Nélis's Vinterpære, Nelis d'hiver, Bonne de Malines, Bonne Malinoise, Colomas Winterbutterbirne.

Er tiltrukket ved frøudsæd først i det 19. årh. af rådmand Jean Charles Nelis i Malines i Belgien. Grev Coloma var virksom for dens udbredelse, deraf dens synonym: Coloma d'hiver. Til England kom sorten i 1818, og i 1823 kom den til U. S. A. Her til landet er den sikkert indført af haveselskabet, på hvis liste fra 1840 der er opført en Colomas Vinter. I 1861 blev den beskrevet og stærkt anbefalet af Haveselskabets meget frugtavlsinteresserede og initiativrige Gartner, J. A. Bentzien. I »Den danske Frugthave« beskrives den i 1870 af D. Eltzholtz under Navnet Vinter Nelis, og det anføres, at danske frugtelskere sætter stor pris på den. Bredsted kalder den Nélis's Vinterpære.

Sorten danner lange, tynde grene, der vokser uregelmæssigt, svajer ud til siderne og bliver hængende. Årsskuddene lange og tynde, knæede og buede. Blomstrer sidst på sæsonen. Knopperne let rosa. Blomsterne talrige, middelstore, helt åbne. Blomstrer før løvspring. Har 34 Kromosomer og sætter meget villigt frugt. Kan blive så slemt angrebet af Skurv, at træerne ødelægges. Kræft også noteret.

Frugten er lille til middelstor, 6-8 cm høj og 6-7,5 cm bred. Formen er rundagtig topform. Bugen sidder under midten. Bægerenden er bredt afrundet, Stilkenden er kort tilspidset, noget uregelmæssig og kantet. Nogle frugter har en mere eller mindre dyb fure fra bæger til stilk. Grundfarven er græsgrøn, senere gulliggrøn til gul. Dækfarve savnes. Frugten er meget tæt oversået med store, grå hudpunkter og rustdannelser, der kan flyde sammen til store flader, især ved bægerenden, rusten har en smuk, olivengrøn, senere gulligbrun farve med sølvagtigt Skær. Huden ru, tynd og uden afsmag. Kødet er hvidt, fint og smeltende, meget saftigt og af en sød og fint aromatisk smag.

Plukkes fra midten af oktober. Skal sidde længe for at nå fuld udvikling. Har sæson i november og december, men kan holde sig til ind i januar. Er temmelig let at opbevare. Er i sydligere Lande en meget fin pære. Kan også blive meget god her i landet; men hverken denne eller andre vinterpærer opnår dog deres fulde godhed hos os.