Pærer

Vore dyrkede pæresorter er af gammel oprindelse, idet der allerede i oldtidens Grækenland og Rom kendtes storfrugtede, kultiverede pæresorter. Sandsynligvis nedstammer nogle af nutidens sorter fra oldtiden, mens det er mere tvivlsomt, om nogle af datidens sorter eksisterer endnu, selvom man har fremsat formodninger herom. Den her i landet vildtvoksende "Skovpære", Pyrus communis L., anses for at være hovedsorten. 

Den danner et middelstort træ, ofte med grentorne og små, rundagtige, meget finttakkede blade med lille påsat spids. Frugten er lille, omvendt kegleform eller rundagtig og nærmest uspiselig. Varieteten P. c. pyraster, der sædvanligvis er stærkt tornet og har runde frugter, formodes at være udgangsformen for de fleste af sorterne.

Hvis der klikkes på et af nedenstående bogstaver, kan der findes de pågældende sorter med dette begyndelsesbogstav. 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z   Æ  Ø  Å

Siden udbygges løbende