Blommer

BlommerDen erhvervsmæssige dyrkning af blommer har igennem en længere årrække været i stærk tilbagegang her i landet. I haverne dyrkes derimod stadigt en del blommer. Blommernes kvalitet er i stor udstrækning afhængig af frugtudtynding. Flere sorter sætter nogle år så mange frugter, at de uden udtynding nærmest er værdiløse.

Nogle blommesorter er selvbefrugtere, andre er fremmedbefrugtere. Desuden findes en gruppe sorter, der betegnes som delvis selvbefrugtere. I praksis må sidstnævnte af hensyn til dyrkningssikkerheden betragtes som fremmedbestøvere. 

Af selvbefrugtere kan nævnes:

"Herman" - "Opal" - "Reine Claude d'Ouillins" - "Stanley" - "Victoria"

Af fremmedbefrugter kan nævnes:

"Emil" - "Ive" - "Kirke" - "Reine Claude Althans" - "Ruth Gerstetter"

Læs mere om blommesorternes blomstring og kendetegn her.

Blommetræerne står i alfabetisk orden fra øst og nord i Pometet. Der er bl.a. en større samling af "Reine Claude" (rundblomme). Endvidere en del sveskeblommer, samt et udvalg af sorter, som enten er eller har været vigtige sorter i Danmark.

Klik på forbogstavet til den blommesort, du søger efter:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z  Æ  Ø  Å

Omtale og fotos af de respektive sorter opdateres løbende.