Æbler

Vore dyrkede æblesorter nedstammer hovedsagelig fra Malus pumila Mill., "Sødæble" eller "Almindelig æble", der angives at være hjemmehørende i Europa og Vestasien. Den er meget formrig og omfatter bl. a. varieteterne "pendula" og "paradisiaca". Vort hjemlige "Skovæble", Malus sylvestris Mill., indgår dog sikkert også i nogle af de dyrkede sorter. Derimod har Malus prunifolia Borkh. og Malus baccata Borkh., der begge er hjemmehørende i det nordøstlige Asien og er småfrugtede, såkaldte Paradisæbler, ikke spillet nogen stor rolle for fremkomsten af de dyrkede sorter.

De dyrkede æblesorter er krydsningsprodukter og ikke konstante ved frøudsæd, hvorfor de formeres ad vegetativ vej (podning). Nye sorter fremkommer ved frøudsæd eller mutation. Udsæd af frø sker ofte tilfældigt, og efter års forløb konstateres det måske, at en sådan fremkommet plante bærer værdifulde frugter, hvorefter den ophøjes til sort og gives et passende navn samt tages i formering. I andre tilfælde har man udsået kærner af særlig værdifulde frugter i håb om at få træer med tilsvarende eller måske bedre frugter, et håb, som dog oftest er blevet beskæmmet. I alle tilfælde må man være forberedt på, at den nye sort kan afvige meget fra modersorten, selv om det også kan forekomme, at der bliver lighed mellem de to. Nogle af sorten "Cox's Oranges" egenskaber kan således genfindes hos sorter, i hvilke den indgår som den ene af forældrene.

Læren om frugtsorterne kaldes Pomologi og de folk, som beskæftiger sig hermed, for Pomologer. Af fremragende danske pomologer kan fremhæves: H. C. Bredsted, C. Mathiesen samt Anton Pedersen.

På Pometet findes mange gammelkendte danske sorter (ex. "Bodil Neergaard", "Dronning Louise", "Filippa", "Flaskeæble", "Maglemer", "Pederstrup", "Signe Tillisch"), såvel som udenlandske sorter (ex. "Bramley", "Cox Pomona".

Bemærk ikke blot de store genetiske variationer m.h.t. frugttype, men også løvets forskellighed. Her kan bl.a. observeres den forskellige modtagelighed for sygdomme - ex. meldug. Alle de gamle træer (fra 1956) er ryddet i efteråret 2003, og nye træer er blevet plantet. Træerne er plantet i alfabetisk rækkefølge fra øst og syd (område 8). Men, alle sorter findes i sortssamlingen (område 19) hvor de ligeledes står i alfabetisk orden fra øst og syd.

Se sortslisterne:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Æ  Ø  Å