Rundvisninger på Pometet

Der kan laves aftale om rundvisninger for grupper.
Vi siger ikke ja til alle, men prioriterer grupper, der har faglig interesse eller har anden tilknytning til Pometets virksomhed.

Perioden: Medio august til medio oktober.
Rundvisningens varighed: Ca. 90 minutter. 
 
Prisen for en rundvisning afhænger af tidspunktet for rundvisningens start:

Hverdage:
Kl. 7.30 -15.30   75 kr. pr. deltager, dog minimum 1500 kr. pr. gruppe
fra kl. 15.30 100 kr. pr. deltager, dog minimum 2000 kr. pr. gruppe

 

Vi kan desværre ikke tilbyde rundvisninger i weekender og på helligdage. 

Grupper

Det optimale udbytte af rundvisningen opnås ved maksimalt 30-35 gæster pr. gruppe. 
 
Er gruppen større, kan vi i visse tilfælde sætte en ekstra rundviser på. Tillæg for ekstra rundviser er minimum 1000 kr.

Der kan gives rabat til forsknings- og undervisningsorganisationer efter aftale.

Kontakt

Rundvisninger aftales med:

Lektor Torben Toldam-Andersen
Telefon: 35 33 34 11
Mail: tbta@plen.ku.dk
 
eller med:

Pometleder Lasse Lose
Telefon: 29 17 64 92
Mail: ll@plen.ku.dk