Podning af frugttræer og valg af grundstammer

Podemetoder til frugttræer

Der anvendes 3 forskellige metoder ved podning af frugttræer. Valget af metode afhænger af grundstammens alder og årstiden, hvor podningen skal foregå.

Barkpodning:

Barkpodning benyttes når grundstammen er langt tykkere end podekvisten.

På podekvisten lægges et 3-5 cm langt skråsnit som ved kopulation - se herunder.

I grundstammen løsnes barken med et lodret snit.

Barkpodning udføres 1-2 uger før løvspring (når barken kan løsnes).

Barkpodning benyttes ved ompodning af gamle træer.

Okulation:

Okulation kan kun gennemføres, når grundstammen er i vækst.

Podekvisten er kun en knop med barkflis omkring.

I grundstammens bark udføres et T-snit og knoppen placeres under barklaget.

Når knoppen er vokset fast kan grundstammens top fjernes - normalt efterfølgende forår.

Der bindes omkring knoppen, men der bruges ikke podevoks.

Okulation benyttes ved formering af roser og frugttræer.

Kopulation:

Kopulation udføres tidligt forår.

Kopulation bruges når grundstamme og podekvist har tilnærmelsesvis samme tykkelse.

Kopulation udføres ved at lægge et ca. 3-5 cm. langt skråsnit i både grundstamme og podekvist.

Podekvist og grundstamme bindes sammen og sårflader smøres med podevoks.

Kopulation benyttes ved formering af frugt- og prydtræer.

Grundstammer:

I forbindelse med køb af grundstammer eller færdige træer bør man være opmærksom på hvordan grundstammens vækstkraft påvirker frugttræets størrelse og tilvækst.

Svagtvoksende grundstammer giver mindre træer end kraftigtvoksende grundstammer. Størst træer fås ved valg af vildstammen.  

Nedenstående oversigt kan være en hjælp i valget af grundstamme.

           % størrelse af vildstamme

Æble

A-2 ca. 100 %
B-9 ca. 45 % "dværg"

FL-56 

ca. 30 % "dværg"
M-7 ca. 70 %
M-9 ca. 40 % dværg
M-26 ca. 50 %
M-111 ca. 90 %
MM-106 ca. 70 %

Pære

Kvæde-A ca. 60 %
Kvæde-Adams ca. 50 %
Kvæde-C ca 30 % "dværg"
Pyrus-communis 100 % "vildstamme"

Blomme

P. Cerasifera 100% "vildstamme" 
St. Jul-A  ca. 80% 
Wangenheim  ca. 70% 

Kirsebær

Colt  ca. 80% 
Giesela*5  ca. 50% "dværg" 
Mahaleb  ca. 120% 
Prunus avium  100% "vildstamme" 
Weiroot*10  ca. 80%