Forskningsprojekter i Pometet – Københavns Universitet

Pometet > Om Pometet > Forskningsprojekter i ...

Forskningsprojekter i Pometet

Pometet opfylder to formål. Det ene er at være genbank for hundredvis af sorter af frugt og bær. Det andet formål er at danne den eksperimentelle ramme om forskningsprojekter, der arbejder med frugt af alle typer.

Pometet sørger for dyrkning af de planter, træer, buske eller andet, der indgår i projektet, og Pometets medarbejdere deltager i den praktiske udførelse af forsøgene.

Herunder findes en liste over projekter, der er i gang eller har været i gang på Pometet:

Nye projekter Pometet 2013 

 • Plantepigment.
  Projekt i samarbejde med Christian Hansen over 4 år. Start 1. Okt. 2013. Bærsamlingerne ved Pometet rummer i alt ca. 500 forskellige bær sorter. Denne store genpulje skal gennemmåles for at undersøge om der er sorter som er velegnede kilder til udvinding af naturlige farvestoffer (grønne, gule, orange, røde). Dette delprojekt hedder ’Bær til naturlige farver’. Desuden skal sorternes smag og aroma måles og vurderes med fokus på om de kan indgå i ’FruitMax’ produkter som naturlig smag og aromakilde til fødevarer. Fx vingummi, saft- og mejeriprodukter mm. 
  Projektleder Bjarne Jørnsgaard, Chr. Hansen. Partnere: Torben Toldam-Andersen, Afgrødevidenskab, Mikael A. Petersen, Fødevarevidenskab. Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, GUDP midler.
 • Gamle danske æblesorters gener skaber fremtidens æble. 
  Start 1. Okt. 2013. PhD projekt. Bjarne Larsen. Et nyt ph.d.-projekt i samarbejde mellem 3 fagmiljøer på institut for Planter og Miljøvidenskab (Botanik, Planteforædling, Afgrødevidenskab) skal undersøge de gener der giver danske æblesorter deres unikke smags- og aromakvaliteter. Ved hjælp af genetiske fingeraftryk, ønsker vi at løfte sløret for hvordan de danske æblesorter er opstået gennem tiden, sikre en optimal bevaring af sorterne for fremtiden – og udnytte sorternes egenskaber til at forbedre smagsoplevelsen i de moderne æblesorter. 
  Vejledere: Marian Ørgaard, Botanik, Carsten Pedersen, Planteforædling og Torben Toldam-Anersen, Afgrødevidenskab. Finansiering: KU PhD stipendium samt støtte fra fonden Foreningen PlanDanmark.
 • Danske mousserende vine og frugtvines sensoriske og kemiske unikenes og deres profil på nye internationale markeder. 
  PhD projekt Zihan Qin, MSc fra China Agricultural University 
  Samarbejdsprojekt mellem Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Plante og Miljøvidenskab, KU. 
  Projektet fokuserer på effekter af drue- og æblesort, valg af gærarter (vildgær) og høst tid på de kemiske og sensoriske karakteristika af Dansk mousserende vin og frugtvin. 
  Vejledere: Derek V. Byrne, Sensorik Fødevarevidenskab, Mikael A. Petersen, Fødevarevidenskab og Torben T-A, Afgrødevidenskab, PLEN. Finansiering: Statsstipendium fra Kina og institutmidler.
 • Æblefrø til æbleoaser 
  Projektet har til formål at skabe æbleoaser ud af æblefrø med gode gener. Ca 50 gamle æblesorter i Pometets store æblesamling er udvalgt ud fra deres robusthed (modstandsdygtighed over for sygdomme og skadedyr) og frugtkvalitet. Frø tages fra åben pollinering fra sorterne og efter nedtørring pakkes de i frøposer som formidles til private. Vejledning til behandling af frø, spiring og udplantning vil blive lavet i projektet. Et rapporteringssystem etableres så æbleoase ejerne kan melde tilbage om udviklingen og om forekomsten af særligt gode træer. Projektet tager udgangspunkt i en gammel tradition for udsåning af kerner fra gode æbler. Mange af vores gamle nationale sorter er opstået på denne måde. 
  Projektleder Torben T-A. Partnere, Maren Korsgaard Afgrødevidenskab og Lisbet D. Larsen Pometet. Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug
 • Handlingsplansprojekt for Pometets genetiske ressourcer 
  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er ansvarlig for bevarelse og udnyttelse af plantegenetiske ressourcer. Pometet (KU) varetager opgaven for frugt og bær kulturene for de danske samlinger i samarbejde med den regionale nordiske genbank ’NordGen’. Ministeriet arbejder med området ud fra en langsigtet strategi og laver løbende handlingsplaner (3 årige) for prioriteringen af arbejdet. I den nuværende handlingsplan er der en række udredninger som Pometet skal lave. En 2 årig kontrakt er indgået for løsningen af opgaverne i 2013-14. Projektleder Lisbet D. Larsen, Pometet. Partnere: Maren Korsgaard og Torben T-A Afgrødevidenskab, Jonas Norlind NordGen.
 • Æble-app
  Projektet har til formål at videreudvikle ’Æblenøglen’, som i dag ligger på nettet på Pometets hjemmeside. Der laves en ’app’ som kan afvikles på både ’Ipad’/’Iphone’ og på ’Android’ baserede ’tablets’ og ’smartphones’. Desuden udbygges og forbedres æblenøglens funktioner og de sorter der indgår i databasen. 
  Projektleder Torben T-A. Partnere: Maren Korsgaard, Afgrødevidenskab, Lisbet D. Larsen Pometet og Jonas Nordlind, NordGen. Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, det Plantegenetiske ressourceprogram
 • Bladanalyser af vinplanter for optimal gødskning 
  Projektet har til formål at dokumentere gødningsstatus i danske vingårde og udarbejde rådgivningsmateriale til optimering af planternes ernæringsstatus. Projekt koordinering: Niels Ehler og Brian Christensen AgroTech. Partnere: Torben T-A, Afgrødevidenskab, Søren Hartvig, Kelleris vingård. 
  Finansiering: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Videnkupon.
 • Lokale klimadata som værktøj for kvalitetsoptimering 
  Projektet skal beskrive de særlige klimadatabehov der er i Dansk vindyrkning og afdække harware og software muligheder og behov med det formål at optimere dyrkning og sygdomsbekæmpelse i dansk vindyrkning. Projekt koordinering: Niels Ehler og Brian Christensen AgroTech. Partnere: Torben T-A, Afgrødevidenskab og Nico Enterprise ApS ved vinavler Jean Becker. Finansiering: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Videnkupon.
 • Canopy Management i Dansk vinavl 
  Projektet har til formål at dokumentere og demonstrere hvorledes planternes beskæring og pasningsmetoder kan optimeres så bedre udbytte og druekvalitet kan sikres i dansk vinproduktion. 
  Projektet tager udgangspunkt i de dyrkningsteknikker som er udviklet ved Pometet. 
  Projekt koordinering: Niels Ehler og Brian Christensen AgroTech. Partnere: Torben T-A, Afgrødevidenskab og Kurt Lundkvist, Rosenbæk vin. Finansiering: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Videnkupon.
 • Screening af ribs og stikkelsbærsamlingerne for bioaktivestoffer 
  Samarbejdsprojekt mellem KU og firmaet ASIROS A/S 
  Projektet har til formal at lave en detaljeret kemisk profil af sorterne med fokus på at identificerer sorter med bioaktivestoffer, som kan danne basis for bærekstrakter med anvendelse som funktionelle fødevarer. 
  Partnere: Morten Sloth Weidner, ASIROS og Torben T-A og Lisbet Dahl Larsen. Finansiering: ASIROS A/S

Igangværende projekter: 

 • Effekter af sort og gærart på sensorisk og kemisk kvalitet af danske hvid vine. 
  PhD projekt Jing Liu (Emily). Startet 1. september 2012. 
  Samarbejdsprojekt mellem Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Plante og Miljøvidenskab, KU. 
  Projektet fokuserer på effekter af druesort og fermentering med danske vildgær-isolater på sensoriske og kemiske kvaliteter af hvidvin. Desuden belyses effekter af lokalitet og vinproducent på de sensoriske kvaliteter af danske Solaris hvidvine. Vejledere. Wender Bredie, Sensorik Fødevarevidenskab, Nils Arneborg, Mikrobiologi Fødevarevidenskab og Torben T-A, Afgrødevidenskab, PLEN. 
  Finansiering: Statsstipendium fra Kina og institutmidler.
 • Aroma karakteristika og typer af ’off-flavours’ i danske vine. 
  PhD projekt Shujuan Zhang (Kathy). Start 1. september 2012. 
  Samarbejdsprojekt mellem Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Plante og Miljøvidenskab, KU. 
  Projektet fokuserer på årsager til forekomst af ’off-flavours’ i Danske vine. Vejledere. Mikael A. Petersen, Fødevarevidenskab, Thomas Skov, Kemometri, Fødevarevidenskab og Torben T-A, Afgrødevidenskab, PLEN. Finansiering: Statsstipendium fra Kina og institutmidler.
 • Reetablering af pæresamlingen 
  Projektet har til formål at genetablere Pometets pæresamling som måtte ryddes pga. dødeligt angreb af Tjørnepragtbiller i kombination med sekundære infektioner af bakterie og svampe infektioner. 
  Reetableringen sker ud fra sikkerhedskopier plantet på Fyn og i Jylland i årene inden rydningen. 
  Træerne planlægges plantet på Pometets nye arealer i efteråret 2013. Projektleder Torben T-A. 
  Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, det Plantegenetiske Ressourceprogram.
 • Kirsebær i dansk dyrkning og i det danske køkken - Bevarelse af lokale kirsebær typer og kulturhistoriske typer 
  Projektet har til formål at indsamle og bevare gamle sorter og gamle vilde genotyper af sød og surkirsebær dyrket i landets forskellige egne. Desuden beskrives kirsebærenes kulturhistoriske anvendelse og betydning. Til slut etableres en ny genressource plantning ved Pometet og med kopier ved Gl. Estrup og Frederiksdal Gods. Projektleder Torben T-A. Partnere: Gl. Estrup Landbrugsmuseum, Blomstergården Ved Viborg og Frederiksdal Vin. 
  Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, det Plantegenetiske Ressourceprogram.
 • Bekæmpelse af skadevoldere i jordbær 
  Projektet er 3 årigt og indgår som en del af ’Imbicont projektet’. Det er et samarbejde med forskere i São Paulo, Brasilien, om biologisk bekæmpelse i frugt og bær. 
  Projektet fokuserer på at undersøge mulighederne for at udnytte kemiske signalstoffer som indgår i værtsplanteidentifikation og skadevoldernes seksuelle kommunikation til at lave specifikke fælder til massefangst. 
  Vejledere: Lene Sigsgaard, Institut for Plante og Miljøvidenskab. Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Organic RDD program – ICROFS, International Centre for Research in Organic Food Systems.
 • Blomsterbede til bekæmpelse af æbleviklere 
  Ved Lene Sigsgaard, Institut for Plante og Miljøvidenskab 
  Projektet er en del af projektet ’FruitGrowth
  Projektet fokuserer på at belyse potentialet for at benytte blomsterbede (økologiske infrastrukturer) i plantagen i kombination med udsættelse af nytteorganismer til biologisk bekæmpelse. 
  Projektleder: Michelle Williams Århus Universitet leder ’FruitGrowth’ projektet. Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Forebyggelse af æbleskurv ved vanding.
  Ved Maren Korsgaard. Institut for Plante og Miljøvidenskab
  Projektet er en del af projektet ’ProtecFruit’
  Projektet har fokus på at forebygge æbleskurv via reduktion i infektionsdygtige sporer ved at fremprovokerer sporeudslyngning ved vanding på tidspunkter ugunstige for infektion.
  Projektleder: Karen K. Petersen, Aarhus Universitet leder ’FruitGrowth’ projektet.
  Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Projekter netop afsluttet

 • Formering og karakterisering af æbletræerne på Sankt Hans Hospital  De gamle æbletræer ved Sankt Hans Hospital skal fjernes pga. nybyggeri. Æbletræerne har stor affektionsværdi for borgere i Roskilde og derfor er det besluttet, at få lavet en bestemmelse af hvilke æblesorter det drejser sig om og samtidig skal der laves nye træer der kan plantes en andet sted.  Ansvarlig Lisbet Dahl Larsen. Samarbejdspartner: Charlotte Skibsteds Tegnestue. Finansiering: Sankt Hans Hospital
 • Cox familien - Karen Blixen æblets stamtræ.  ’Karen Blixen’ æblet er et barn af ’Cox’s Orange’ og dermed halvsøster til ’Ingrid Marie’ og således en del af ’Cox familien’ der også rummer kende dejlige sorter så som ’Elstar’, ’Holsteiner Cox’ og ’Aroma’. Træer af sorterne i familien produceres af Pometet og plantes ved Randers Regnskov hvor sorternes kulturhistorie vil blive formidlet.  Ansvarlig Lisbet Dahl Larsen. Finansiering: Randers Regnskov
 • Bekæmpelse af skurv ved vanding. 
  Ved Maren Korsgaard. Institut for Plante og Miljøvidenskab 
  Projektet er en del af projektet ’FruitGrowth
  Projektet har fokus på bekæmpelse af æbleskurv via reduktion i infektionsdygtige sporer ved at fremprovokerer sporeudslyngning ved vanding på tidspunkter ugunstige for infektion. 
  Projektleder: Michelle Williams Århus Universitet leder ’FruitGrowth’ projektet. Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Bevarelse og udnyttelse af gamle æble-, blomme-, kræge-, og surkirsebærsorter til produktion af økologisk cider og frugtvin af høj smagsmæssig egenart og sundhedsmæssig kvalitet. 
  Projektet har til formål at undersøge potentialet for fremstilling af frugtvin fra gamle sorter af især blomme, kræge og surkirsebær. Desuden fokuserer projektet på at redde genetiskmateriale fra en større privat samling af gamle lokale æblesorter (Assens Planteskole). De indsamlede sorter skal vurderes mhp om de er egnede til fremtidig bevarelse i Pometets samling. Kopi samling af kræger og blommer etableres hos Mette Meldgaard på Strynø, Projektleder Torben T-A. Partnere: Maren Korsgaard KU. Mette Meldgaard, Strynø 
  Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, det Plantegenetiske Ressourceprogram.
  Rapport over sundhedsregistreringer i blomme-, surkirsebær- og krægesorter.
  Rapport over vurdering af Assens-æblernes robusthed 2012-2014
  Rapport over frugtvine
  Rapport over krægekloner
 • YdunJuice, Potentiale for Specielle Juice Produkter fra Lokale Danske Æblesorter 
  Det var et samarbejde mellem Afgrødevidenskab, PLEN, Institut for Fødevarevidenskab og Nordisk Genbank. I projektet er det meste af Pometets samling af gamle danske æblesorter blevet lavet til most. Mosten fra hver enkelt sort er blevet sensorisk evalueret og gennemanalyseret med fokus på deres aromaprofil og andre vigtige smagskomponenter (sukker, syre). Resultater er indarbejdet i Æblenøglen og publiceres i internationale journals. 
  Projektleder Torben T-A. Partnere: Mikael A. Petersen og Camilla Varming, Fødevarevidenskab, Mabel V. Martinez, Afgrødevidenskab samt Jonas Nordlind, NordGen. Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 • Forbedring af Danske vindruers kvalitet og vinificering 
  Samarbejdsprojekt mellem Foreningen af Danske Vinavlere, FOSS A/S og Afgrødevidenskab, PLEN og Fødevarevidenskab ved KU. 
  Projektet fokuserede på at teste udvalgte druesorters potentiale for vinfremstilling i Danmark og undersøge effekten af forskellige vinfremstillingsteknikker på vinstil og vin kvalitet. Druer fra avlere i Jylland, Årø, Nord og Sydsjælland, Møn og Lolland indgik i forsøgene. Ca. 75 forsøgsvine blev fremstillet pr år i 2 år. Vinene blev kemisk analyseret og sensorisk evalueret. Resultater er publiceret i Vinpressen. 
  Projektleder Torben T-A. Partnere: Mikael A. Pedersen Fødevarevidenskab, Torben Selberg Foss A/S. Jean Becker, Foreningen af Danske Vinavlere. Finansiering: Innovationsprojekt, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 • Brug af hurtige målinger med Winescan apparatur til forbedring af kvaliteten af danske vine. 
  3 samarbejdsprojekter mellem Torben T-A, KU, AgroTech og en række vinavlere. 
  Projekterne blev afviklet i 2012-13. Formålet med projekterne var at optimere styring af høsttid og beslutningsstøtte under vinificeringen. 
  Projektkoordinering ved AgroTech Niels Ehler og Brian Christensen. Finansiering: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Videnkuponer.
 • PhD Projekt, Mabel Vega: “Fruit quality evaluation with optical sensors for specialty Juice making” Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Del af Ydun projektet.
 • PhD Projekt, Sabine Clausen: “Clonal stability and epigenetic variation in sour cherry. 
  Finansiering: Fonden Foreningen PlanDanmark, Pomologisk PhD program
 • PhD Projekt, Susheela Talvara: “Physiological and phenotypic variations between columnar and standard apple trees” 
  Finansiering: Fonden Foreningen PlanDanmark, Pomologisk PhD program
 • PhD Projekt, Michaela Lederer: “Yeast species associated with fruit ripening in Danish grapes”. Finansiering: KU stipendium