Nordisk Genbank - en institution for bevaring af plantegenetiske ressourcer

Nordisk Genbank er en fællesnordisk institution for bevaring af og udnyttelse af gamle nordiske have- og landbrugsplanter.

Nordisk Genbank giver adgang til en mangfoldighed af plantegenetiske ressourcer i form af en omfattende frø- og plantesamling af gamle nordiske kulturplanter og kulturplanternes vildtvoksende slægtninge.

Det plantegenetiske materiale bruges i arbejdet med forædlingen af af nye sorter af jord- og havebrugsplanter. Materialet bruges endvidere indenfor områder, hvor specielle genetiske varianter af kulturplanterne har interesse. Materiale fra samlingen distribueres frit til forskere, forædlere og andre interesserede i hele verden.

Nordisk Genbank blev etableret i 1979, som en institution under Nordisk Ministerråd.

Samlingen af nordisk materiale omfatter moderne sorter forædlet i Norden, gamle nordiske lokalsorter og sorternes vildtvoksende slægtninge.

Der opbevares i øjeblikket omkring 350 forskellige nordiske plantearter i Nordisk Genbank. Materialet i samlingen består af ca. 30.000 prøver af frø og planter, som gennem årene er blevet tilført samlingen.

Samlingen af genmateriale vedligeholdes af en række arbejdsgrupper, som alt efter behov tilpasses materialeområdet. Arbejdsgrupperne er sammensat af repræsentanter fra hele Norden.

Der arbejdes tværnationalt med vedligeholdelsen og bevaringen af samlingen samt med projekter med relevans for udnyttelse og forædling af afgrøder. I øjeblikket er der arbejdsgrupper indenfor korn, fodergræs, grøntsager, frugt og bær, kartofler og olieplanter.

Opbevaringen

Frø opbevares i lufttætte aluminiumsposer i 152 dybfrysere ved -20 0C på Nordisk Genbanks frølager i Alnarp I Sydsverige. For at minimere risikoen for, at de genetiske ressourcer skal gå tabt, har Nordisk Genbank etableret et sikkerhedslager på Svalbard, hvor frøene opbevares i en nedlagt kulmine i permafrost ved -4 0 C.

Nogle plantearter kan ikke opbevares som frø. De opbevares i stedet vegetativt som planter, da det ikke er muligt at få en ren kopi af moderplanten ved opformering ved bestøvning. Planterne opbevares i de såkaldte klonarkiver nær de oprindelige dyrkningsområder, eller som miniplanter i reagensglas.

Frugt, bær, nødder og grøntsager som rabarber, humle, peberrod og jordskokker bevares i klonarkiver. Løg og kartofler bevares in vitro i reagensglas. Nordisk Genbank samarbejder med lokale organisationer og institutioner omkring bevaringsarbejdet i klonarkiver.

På Nordisk Genbanks hjemmeside kan man få adgang til genmaterialesamlingens database SESTO, hvor der online kan søges detaljeret information om alle de sorter Nordisk Genbank bevarer. Fra hjemmesiden er det muligt at søge i andre nordiske, baltiske, europæiske og afrikanske databaser for land- og havebrug.

Nordisk Genbank har udgivet en bog om 64 gamle nordiske kartoffelsorter, som bevares i genbanken. Bogen kan købes hos Nordisk Genbank.

Internationalt samarbejde

I Norden samarbejder Nordisk Genbank med en række nationale programmer for bevaring og udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

Udenfor Norden deltager Nordisk Genbank i et omfattende internationalt samarbejde omkring vækstgenetiske ressourcer indenfor rammerne af FAO - Food and Agriculture Organisation of the united  Nations og IPGRI - The International Plant Genetic Resources Institute.

Nordisk Genbank medvirker også i flere samarbejdsprogrammer i EU under European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks.

Nordisk Genbank samarbejder tillige med de baltiske lande omkring bevaringen af deres plantegenetiske ressourcer. Dette samarbejde har stået på i ca. 10 år. Endvidere deltages i et internationalt udviklingsarbejde i det sydlige Afrika hvor man i en årrække har medvirket ved opbygningen af en regional genbankvirksomhed.

Nordisk Genbank deltager også i udviklingsprojekter i Rusland, Bhutan, på Balkan og i Østafrika.