Om Pometet

Et pomet er en samling af sorter af frugttræer og -buske. Ordet er afledt det latinske ord "pomum", som betyder "frugt på træer".

Pometets sortsamling er meget omfattende - der er bl.a. ca. 750 æblesorter, hvoraf ca. 250 er danske. Inden for andre frugtarter ligger sortsantallet ofte mellem 80 og 120. Den nu afdøde professor i frugtavl - Anton Pedersen - indsamlede i 1940'erne og 50'erne et stort antal sorter, og i 1956 blev træer etableret på de nuværende lokaliteter i Taastrup.

Samlingen har ikke kun pomologisk (frugtavlsmæssig) interesse, men fungerer også som genbank og indgår i "Nordisk Genbank", som har til formål at bevare genetiske ressourcer inden for plantearter tillempet til dyrkning i bestemte klimaområder.

Der knytter sig også en kulturhistorisk interesse ikke mindst til æblesorterne, hvoraf mange er mere end 100 år gamle. Nogle sorter, som f.eks. "Gråsten", er endog mere end 300 år gammel. Deraf navnet "Æblemuseum".

Pometet bruges i undervisningen inden for frilandshavebrugene - frugt og bær samt planteskoledrift - af hortonom- og agronomstuderende, som udfører øvelser eller gennemfører speciale- og andre opgaver, i forbindelse med undervisningen.

Desuden foregår der forskning inden for de samme områder.

Pometets historie

Selve Pometets historie går tilbage til årene omkring Landbohøjskolens udflytning til Tåstrup i 1956. Men, frugtsamlingens historie går endnu længere tilbage:

Ved oprettelsen af Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i 1858 oprettedes "Haven" med en landøkonomisk afdeling, som bl.a. omfattede en frugthave med de på daværende tidspunkt almindeligst dyrkede frugttræer og frugtbuske.

Ved havebrugsundervisningens optagelse som lærefag i 1863 blev frugthaven endnu mere påkrævet, og den blev flyttet til en ca. 2 tdr. ld. stor del af Haven.

Frugthaven som i starten var bestemt til at rumme de almindeligst dyrkede frugtsorter udviklede sig senere til også at omfatte en samling af mindre kendte frugtsorter og -arter.

Det var især æbler, pærer og kirsebær som blev plantet. Men, også jordbærsorter blev i stort antal indsamlet af J. A. Dybdahl som var docent i havedyrkning fra 1863. Pometet kan i dag fremvise en samling af lidt mere end 200 jordbærsorter.

I 1956 og 1957 blev Pometet etableret på ca. 6 ha af den til "Højbakkegård" tilhørende jord. Udformning og beplantningsplan blev foretaget af J. H. Wanscher. Udplantningen af de mange træer blev foretaget med hjælp fra personale og studerende. Ca. 20 hjælpere blev kørt til Pometet i turistbus, og som tak for hjælpen fik hver enkelt en æblemost som symbolsk tak fra Pometet.

Pometet er efterfølgende blevet udvidet med ca. 2 ha og omfatter i dag en samling af omkring 700 æblesorter (heraf ca. 250 danske). Af de øvrige samlinger ligger sortsantallet på mellem 100 og 200.

Sorternes oprindelse kan du læse om her.

Vi bor:

Agrovej 1
2630 Taastrup
Vis på kort
GPS: N: 55.67058   E: 12.30910

Besøg er kun efter aftale, og Pometet kan desværre ikke tage imod f.eks. private haveejere.