Information til forskere og studerende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Pometet > For forskere og studer...

Information om projekter i Pometet

Pometet er en frugttræplantage, som kan anvendes af forskere og studerende på Københavns Universitet til eksperimentelle undersøgelser. Det kan være forsøg i plantagen eller forsøg med produkter fra plantagen.

Pometet kan også anvendes til projekter, der er relateret til Pometets rolle som genbank eller til samarbejdsprojekter med eksterne aktører.

Forsøg i plantage eller laboratorier
Forud for igangsætning af forsøg i plantagen eller i pometets laboratorier, skal der laves en aftale med pometmester Lisbet Dahl Larsen.

For alle projekter skal der udarbejdes en projektformular, der beskriver forsøget og arbejdsdelingen samt økonomien omkring forsøget. Projektformularen udfyldes i samarbejde med Lisbet Dahl Larsen.

Produkter fra Pometet
Pometet kan i visse tilfælde levere frugt, most eller andre produkter til undervisning, formidling og forskning på Københavns Universitet eller til andre forsknings- og udviklingsprojekter.

Levering og betaling aftales nærmere med pometmester Lisbet Dahl Larsen.